Chuyên tổ chức sự kiện, quảng cáo, cung cấp âm thanh ánh sáng, MC, Ca Sĩ, Vũ Đoàn, PB-PG, Band Nhạc,v.v..

PG - PB đứng Booth, đứng line siêu thị, phát Slamping, Đổi quà, phát tờ rơi

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

PG - PB đứng Booth, đứng line siêu thị, phát Slamping, Đổi quà, phát tờ rơi

Kết quả hình ảnh cho PG ĐỨNG BOOTH

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

0973 788 733