Lễ Khởi Công – Động Thổ

Lễ Khởi Công Động Thổ

MỘT CÔNG TRÌNH MỚI CẦN SỰ KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP !!!

Công trình đã xây dựng xong và công ty bạn muốn làm buổi khởi công động thổ một nghi lễ để kính cáo với thần linh cầu sự phù trợ và cũng nhằm thông báo với tất cả mọi người về ý nghĩa của công trình bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chính vì vậy đó là sự kiện mang ý nghĩa biểu trưng nhưng lại có vai trò rất quan trọng.

TTM Events THẤU HIỂU Ý NGHĨA BUỔI LỄ KHỞI CÔNG – ĐỘNG THỔ vì thế đội ngũ TTM Events sẽ mang lại cho công ty một buổi lễ thành công và chuyên nghiệp.

TTM Events sẽ đem lại cho bạn một khởi đầu thành công nhất.

 

Lễ Khởi Công - Động Thổ

 

Lễ Khởi Công - Động Thổ

Lễ Khởi Công - Động Thổ

Lễ Khởi Công - Động Thổ

0973 788 733